Vedonlyöntimarkkinan tiukentumisesta puhutaan paljon. Ammattimaisen vedonlyöjän on poljettava vettä paikoillaan yhä raivokkaammin, että pää pysyisi pinnan yläpuolella. Vähemmälle huomiolle keskustelussa on jäänyt, mitä tämä markkinan kiristyminen loppujen lopuksi tarkoittaa.

Päivän trendi on, että erilaisia vedonlyöntiin liittyviä palveluita kaupustelevat yritykset ympäri maailman kuorruttavat sanomaansa tarinoilla tutkimusläpimurroista, eeppisistä Big Data-murskajaisista ja ylivoimaisesta tekoälystä. Kuohkeiden kertomusten takana on useimmiten hyvin vähän mitään konkreettista; vedonlyöntianalyysissä tapahtuu niukasti uutta ja mullistavaa. Voitollisten vedonlyöjien tuottamat todennäköisyysarviot ovat vanhoja biisejä hiukan uusina sovituksina. Edistyneimmät syndikaatit koko ajan kalibroivat todennäköisyysarvioitaan tarkemmiksi melko kehittyneillä menetelmillä, mutta heillä ei ole minkäänlaista motiivia avata prosessejaan julkisesti. Edistysaskeleet ovat joka tapauksessa hitaita johtuen vedonlyönnin luonteesta; tärkeät asiat ovat tilastojen kautta vaikeasti mallinnettavissa ja olosuhteet mittaukselle ovat joka kerralla erilaiset. Reippaan pelivaihdon ansiosta marginaalisetkin parannukset näkyvät tuloksen alarivillä lisääntyneenä voittona.

Suurentelevat jutut vedonlyöntiin tarvittavista välineistä voivat toimia vakavana kolauksena itseluottamukselle ja minäpystyvyydelle uransa alkutaipaleella oleville vedonlyöjille. Vedonlyönnissä on aina kyse valistuneista arvauksista ja subjektiivisista todennäköisyyksistä. Kertaluontoisten ja toistamattomien tapahtumien tutkimuksessa ihmisen arviointikyvystä on hyötyä. Tämän johdosta hankittu taito kriittiseen ja omaehtoiseen ajatteluun on, ja tulee vielä pitkään olemaan ammattimaisen vedonlyöjän tärkein osaamisalue. Voittavat vedonlyöjät voivat olla huomattavasti eri mieltä yksittäisestä kohteesta ja jopa pelata samaan otteluun eri joukkueita. Asioiden painottaminen ja niistä seuraavat päätelmät johtavat erilaisiin arvioihin. Lyhyet sarjat, joista tilastoja kerätään, johtavat erilaisiin johtopäätöksiin siitä mikä on ”totta”. Esimerkiksi jalkapallossa kentällä tapahtuu niin paljon erilaisia sattumia, että tilastomurskajaisissa löytyy väistämättä erikoisia korrelaatioita, joiden käyttökelpoisuuteen tarvitaan ihmisen kriittistä analyysiä.

Kriittisen ajattelun tukena vedonlyöjällä on syytä olla jonkinlainen olennaisimmat tekijät huomioiva ja todennäköisyysarvioita tuottava mallinnus. Tämä estää ajattelun vinoumien ja heurestiikkojen eli ns. näppituntumien liiallista vaikutusta analyysityöhön. Todennäköisyyksien avulla voimme tarkastella tulevia tapahtumia ja käyttää arvioita apuna päätöksentekoon. Ihminen reagoi huomattavasti voimakkaammin näköjärjestelmän tuottamiin ärsykkeisiin kuin loogisen järjestelmän muodostamiin kannanottoihin. Tämän takia katsottuihin otteluihin kannattaa kategorisesti reagoida maltillisemmin kuin puhtaaseen tilastoanalyysiin. Voitollinen vedonlyönti ei kuitenkaan edellytä mitään ainutlaatuista. Se vaatii selkeää mallinnusta, kriittistä ajattelua ja paljon työtä. Punnitseva ajattelu on jokaisen opittava itse ja se kehittyy parhaiten tekemällä arvioita ja analyysejä, seuraamalla vedonlyöntimarkkinaa ja keskustelemalla tekemisistään muiden ammatinharjoittajien kanssa. Voittavien vedonlyöjien ajatusrakennelmissa on paljon sellaista mitä on hankala sanallistaa, mutta joka edesauttaa päättelyä ja edun puolelleen saamista.

Mitä siis loppujen lopuksi tarkoittaa vedonlyöntimarkkinoiden tiukentuminen? Sitä, että markkina tekee vähemmän selkeitä virheitä ja virheiden mahdollistamat tilaisuudet ja ilmaiset lounaat syödään yhä nopeammin pois. Se luonnollisesti kaventaa vedonlyöjän marginaalia virhearvioihin, huolimattomuuksiin ja vinoumiin. Paras resepti näissä mittelöissä on kehittää omaa päätöksentekoaan ja kriittistä ajattelua.