Vedonlyöntiopas

Tällä sivulla avaamme vedonlyönnin perusperiaatteita ja siihen liittyvää termistöä. Päivitämme sivua asiakkaidemme kysymysten mukaan. Voit lähettää kysymyksen asiantuntijoillemme käyttäen yhteydenottolomaketta sivun alalaidassa. Tavoitat meidät myös sosiaalisessa mediassa.

Vedonlyöntioppi

Kerroin ja todennäköisyysarvio

Kerroin on todennäköisyyden käänteisluku. Esimerkiksi klassisessa kolikonheitossa virheettömän kolikon molempien puolten todennäköisyys on 50 % ja oikea kerroin 1/0,5 = 2. Vedonlyönnin järjestäjä ottaa kertoimista itselleen pienen prosentuaalisen palkkion, jolloin kertoimet tasaisessa ottelussa voivat olla 1,95 – 1,95. Todennäköisyysarvio, jota saatavilla oleviin kertoimiin verrataan ja jonka pohjalta sijoituspäätös tehdään, muodostuu tuhansien otteluiden tietokantoihin pohjaten. Tärkeintä on kuitenkin kertoimenlaskijan osaaminen: olennaisen suodattaminen tietopaljoudesta ja käsitellyn tiedon muokkaaminen toistettavin menetelmin hyödyllisiksi numeroiksi. Yksinkertaistaen: todennäköisyysarvio on lopputulema joukkueiden tai urheilijoiden perusluokan välisestä erosta päivitettynä vallitsevilla olosuhteilla, motivaatio- ja otteluohjelmatekijöillä sekä kokoonpanotiedoilla. Todennäköisyysarvion laadinta ei ole eksaktia tiedettä, emmekä voi varmuudella sanoa yksittäisen ottelun tai urheilutapahtuman jälkeen, oliko arvio oikea vai väärä. Urheiluun sisältyy vaihtelevissa olosuhteissa huomattava määrä inhimillistä satunnaisuutta. Voimme kuitenkin tutkia ja selvittää, ovatko todennäköisyysarviot olleet voitollisia ja pelitapahtumat todennäköisyysarvioiden mukaisia, kun vertaamme lukemia tilastollisesti merkittävään määrään toteutuneita tapahtumia.

Pelisuositus

Suosittelemme sijoittamaan urheiluvedonlyöntitapahtumaan kun saatavilla oleva kerroin on perustavin syin liian korkea suhteessa todennäköisyysarvioon. Kaikki riippuu kertoimista! Saatavilla olevat kertoimet voivat hyvinkin laskea alle rajan, jolla pelipäätöstä suosittelimme – tällöin sijoitusta ei tehdä. Uusia pelikohteita tulee jatkuvasti, joten vedonlyöjä saa merkittävän edun suhteessa vedonvälittäjään sijoittamalla vain positiivisen odotusarvon kohteisiin, joissa epävarmuustekijät eli analyysi- ja markkinariskit ovat pieniä.

Pelikassa

On ensiarvoisen tärkeää seurata sijoitusten kehittymistä. Value Bets Track Record antaa suuntaa menestyksestä, mutta jokaisen asiakkaan pelikassan kehitys tulee riippumaan saaduista kertoimista ja valitusta panostasosta. Suosittelemme ja haluamme asiakkaiden pitävän pelikassaa, josta panokset vähennetään ja jonne voitot lisätään. Pelikassan koko ei missään tapauksessa saa vaikuttaa normaaliin elämään vaan sen tulee olla sijoitustoimintaan varattua pääomaa, ylimääräistä rahaa. Pelikassan koon painuessa panoksia pienennetään ja vastaavasti onnistumisten seuratessa toisiaan panoksia kuuluu maltillisesti kasvattaa. Käytännössä pelikassasta on sijoitettuna päivätasolla verrattain pieni osa, eikä valittujen vedonvälittäjien tileillä tarvitse tai kannata pitää koko kassaa.

Odotusarvo ja panostus

Kun tapahtuman todennäköisyys on 50 %, oikea kerroin tapahtumalle on 2,00. Kaikki tämän rajan ylittävät kertoimet ovat pelikelpoisia, ostopäätöksen arvoisia. Odotusarvo lasketaan yksinkertaisesti todennäköisyyden ja saatavilla olevan kertoimen tulona: esimerkiksi 0,5 * 2,1 = 1,05. Tällainen veto kasvattaa sijoittamaasi panosta pitkässä sarjassa 5 prosenttiyksikköä. Pelisuosituksissa käytämme maksimissaan ja harvoin 2 % osuutta pelikassasta. Pääosin suositeltavat panokset tulevat olemaan noin 1 % pelikassasta sijoitusta kohti. Valmiit panostussuosituksemme pohjaavat Kellyn kaavan johdannaiseen. Kellyn kaavassa panos prosentteina pelikassasta muodostuu seuraavasti:

Premium Value Bets Kellyn kaava

Kellyn kaava olettaa eksaktien todennäköisyyksien tuntemista pelikassan kasvunopeuden maksimoimiseksi. Koska tapahtuman todennäköisyysarvio on aina vain paras mahdollinen arvio, ohjeistamme käyttämään Kelly-panostuksissa jakajaa panosten rajaamiseksi. Esimerkiksi Kelly-jakaja kahdeksan rajaa turvallisesti panoksia tappiojakson aikana.

Vedonlyöntimarkkina

Miksi sijoittaa vedonlyöntiin?

Vedonlyöntimarkkinasta voi kovalla työllä ja tutkituilla ja toistettavissa olevilla menetelmillä tehdä toimeentulonsa. Asiantuntevassa opastuksessa se on vähintäänkin oiva lisätulonlähde. Näemme urheiluvedonlyönnin ennen kaikkea osana fiksusti hajautettua sijoitustoimintaa esimerkiksi osakekaupankäynnin tai pokerin ohessa.

Millainen vedonlyöntimarkkina nykyisin on?

Jatkuvasti kasvava teollisuudenala. Vuosina 2001 – 2013 vedonlyöntiteollisuus on kasvanut keskimäärin 5,4 prosentin vuosivauhtia (European Gaming & Betting Association, 2015). Eurooppalaisen peliteollisuuden kokonaisvaihdon arvioidaan vuonna 2015 olevan yli 70 miljardia euroa. Urheiluvedonlyönti kerää suurimmat vaihdot ennen pokeria ja kasinopelejä.

Jalkapallo-otteluiden ja seuratuimpien liigojen pelivaihdot ovat kasvaneet niin suuriksi, että merkittävien panostuksien sijoittaminen on ongelmatonta voittavat pelaajat hyväksyvälle vedonvälittäjälle. Sen sijaan osa urheilutapahtumista on vedonvälittäjille lähinnä markkinointia ja vaikka kertoimia onkin tarjolla, niihin otetaan vastaan järkevän sijoitustoiminnan kannalta liian pieniä vetoja.

Lähes kaikesta voi nykyisin lyödä vetoa, mutta ansaintamahdollisuudet ovat suurissa sarjoissa, joiden likviditeetti kestää tuntuvat panostukset. Valtavan kokoinen vedonlyöntimarkkina tarjoaa ansaintamahdollisuuden kymmenille, jopa sadoille henkilöille, vaikka nämä kaikki lyövät vetonsa täsmälleen samoilla todennäköisyysarvioilla ja suurin panoksin.

Miten markkina käyttäytyy?

Vedonlyöntimarkkina on muuttunut täysin 2000-luvun alusta. Internetissä tieto leviää sekunneissa ja samalla nopeudella reagoivat kertoimet. Kehitys on luonnollista ja se poistaa tiettyjä pikavoittomahdollisuuksia ja yksinkertaisia säännönmukaisuuksia. Aktiiviharrastajille tietoa ja dataa on tarjolla jopa liikaa ja markkinareaktiot ovat välillä yllättäviä. Tämän vuoksi markkina ei ole läheskään yhtä helposti ennustettavissa kuin ennen. Kymmenien vuosien kokemus alalta yhdistettynä päivitettyyn markkinatutkimukseen ja -tuntemukseen mahdollistaa merkittävän kilpailuedun.

Early lines

Kun vedonvälittäjät avaavat uusia vedonlyöntikohteita, panoskatot ovat maltillisia ja kasvavat vähitellen sisään tulevan pelivaihdon myötä. Samalla myös kertoimet liikkuvat ja hakevat tasapainoa ikään kuin ottaen vastaan kaiken sen informaation joka on saatavilla. Early linesit tarjoavat järjestään erittäin houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia. Tulemmekin julkistamaan pelisuositukset heti, kun katsomme panoskattojen olevan riittävällä tasolla hyödyttämään asiakkaitamme.

Riskit ja luotettavat toimijat

Kilpaurheilun suurimmaksi uhaksi on noussut match fixing eli ottelutapahtumien rikollinen manipuloiminen ansaintatarkoituksessa. Olemme olleet tahoillamme aktiivisia paljastaaksemme tapauksia ja ennaltaehkäistäksemme rikollista toimintaa – ja teemme niin jatkossakin. Match fixing koskettaa vain marginaalista osaa otteluista, mutta vaikutukset vedonlyöntisijoittajan ansaintaan ovat dramaattisia ilman markkina-analyysin tuottamiin varoitussignaleeihin reagoimista. Ongelmaa ei pystytä lähitulevaisuudessa kokonaan torjumaan, vaikka uusien monitorointijärjestelmien ansiosta tilanne näyttää muutaman vuoden takaista positiivisemmalta.

Value Bets Track Recordiin sisällytämme kertoimet Pinnacle Sportsilta, SBOBET:lta ja Veikkaukselta. Emme tee yhteistyötä vedonvälittäjien kanssa ja suosittelemme tarttumaan aina parhaaseen mahdolliseen saatavilla olevaan kertoimeen. Kokemus kuitenkin kertoo, että useat näkyvästi esillä olevat vedonvälittäjät rajoittavat voittavien vedonlyöjien panokset nopeasti todella matalalle tasolle. Yllä mainittujen kanssa näitä ongelmia ei ole ilmennyt. Suurimmat toimijat hyväksyvät voittajien pelaajien ns. ”viisaan rahan”, koska se kasvattaa pelivaihtoja, nostaa panoskattoja ja helpottaa heitä tasapainottamaan omia kertoimiaan.

Haluatko lähettää kysymyksen Premium Value Betsin asiantuntijoille?

13 + 7 =

Hyödynnä vedonlyöntioppaamme oppeja ja liity Premium Value Bets -käyttäjäksi