Premium Value Bets - Prospektiteoria ja panostaminenParhaan mahdollisen käytössä olevan informaation perusteella tehty ja todisteisiin perustuva päätös on hyvä lopputuloksesta riippumatta. Usein päätös tuottaa tappiota.

 

Daniel Kahnemanin ja Amos Tverskyn kehittämän prospektiteorian mukaan tappion negatiivinen vaikutus ihmisen mentaalisessa ”tilinpidossa” on suurempi kuin samansuuruisen voiton tuottama mielihyvä. Vaikka hyvä päätös ei ole riippuvainen lopputuloksesta, käytännössä jokaisen vedonlyöjän tunnetilaan voitot ja tappiot jollain tasolla vaikuttavat. Voiko panosstrategialla parantaa tulevaisuuden päätöksenteon laatua ja vähentää jälkiviisausvinoumaa?

 

”Vaikeudet eivät johdu siitä, mitä emme tiedä. Ne johtuvat siitä, minkä tiedämme varmasti, mutta joka ei ole niin.”

 

Mark Twain on todennut: ”Vaikeudet eivät johdu siitä, mitä emme tiedä. Ne johtuvat siitä, minkä tiedämme varmasti, mutta joka ei ole niin.” Twainin tarkoituksellisen ristiriitainen lausahdus kuvaa hyvin ammattivedonlyöjältä vaadittua mentaalista vaatimustasoa. Pitää pystyä luottamaan siihen minkä uskoo ”tietävänsä”, mutta samalla täytyy sietää jatkuvaa epävarmuutta oman tekemisen tasosta. Selvää reaaliaikaista työn laatua indikoivaa mittaria ei ole käytettävissä. Prospektiteorian olettama voittojen ja tappioiden epäsymmetria on jokaisen vedonlyöntiammattilaisen helppo tunnistaa.

Oikea eli riittävän maltillinen panostaminen on kaikkein tärkein asia voitolliseen vedonlyöntiin pyrkivälle, jopa tärkeämpi kuin laadukkaat todennäköisyysarviot sillä liian suuret panokset tuhoavat varianssista johtuen lopulta pelikassan vaikka käytössä olisivat eksaktit todennäköisyydet. Useimmat vedonlyöjät käyttävät Kellyn kaavaa (katso lisää Vedonlyöntioppaastamme) tai sen johdannaisia ja vähentävät riskiä käyttämällä Kellyn kaavan antamille prosenttiosuuksille omaan riskiprofiiliin sopivaa jakajaa.

Tuttu puheenaihe vedonlyöjien kesken on se, miksi Kellyn suosittamat suurimmat panokset ja korkeimmat odotusarvot eivät tuota lähellekään niin paljon kuin numeroiden perusteella olisi syytä olettaa. Asiaan voi olla tapauskohtaisesti useita syitä, esimerkiksi vinoutunut analyysi, match fixing tai uusi informaatio, joka ei ole yleisesti tiedossa. Yksi esimerkki vinoutuneesta analyysistä on vaikeus sovittaa suurta määrää samaa joukkuetta koskevaa negatiivista informaatiokuormaa matemaattiseen malliin, sillä kasautuvat vaikeudet eivät nosta vastustajajoukkueen voiton todennäköisyyttä lähellekään lineaarisesti.

 

Merkittäviä tappioita aiheuttaneiden pelikohteiden toistuva ylianalysointi voi johtaa heikentyneeseen riskinotto- ja kantokykyyn

 

Suuret panostukset ja isot eroavaisuudet markkinaan ovat niitä tapauksia, joita tappion kohdannut vedonlyöjä käy läpi erityisen tarkasti. Tämä on ehdottoman järkevää ja välttämätöntä, mutta pahimmillaan liian nopeisiin johtopäätöksiin ja korjausliikkeisiin johtavaa. Aina markkinan liikkeisiin ei ole löydettävissä järkevää syytä. Prospektiteorian perusteella suuri panos ja siitä johtunut tappio aiheuttaa suuremman mentaalisen haavan. Merkittäviä tappioita aiheuttaneiden pelikohteiden toistuva ylianalysointi voi johtaa heikentyneeseen riskinotto- ja kantokykyyn, jolloin päätöksenteko muuttuu pelokkaaksi tuloksien takia. Erittäin alas asetettu maksimipanoksen raja ehkäisee tällaisen vinoutuman muodostumista. Tällöin panostaminen lähestyy tasapanosstrategiaa, joka ei ole matemaattisesti optimaalista, mutta käytännön osoittamana yhä järkevämmältä tuntuva vaihtoehto.

Toinen vaihtoehto on ottaa markkinan keskimääräinen todennäköisyysarvio jollain painolla huomioon todennäköisyysarviossa, jolla tekee pelipäätöksen. Tämä menetelmä tutkitusti parantaa käytännössä kaikkien analyytikkojen todennäköisyysarvioita. Lukemien sekoittaminen vauhdilla liikkuvan markkinan kanssa kuitenkin häiritsee ajattelun selkeyttä ja arvioiden tutkittavuutta sekä heikentää intuition kehittymistä. Oppimisen kannalta on välillä hyvä ottaa kantaa, olla väärässä ja saada muutamia kolhuja egoon. Maltillinen panostaminen ehkäisee jälkiviisausvinoutumaa, jossa omaa näkemystä tai teoriaa sovitetaan jälkikäteen tapahtumiin tai uusiin todisteisiin sopivaksi. Tasapanosstrategia tuntuu lähtökohtaisesti liialliselta yksinkertaistamiselta, mutta jos huomioi parhaiden pelikohteiden odotuksista jääneet tuotot ja yhdistää tämän tasapanostuksen kautta mahdollisesti parantuvaan päätöksentekoon, niin ainakin tappioputkissa malli voi olla hyvin käyttökelpoinen työkalu.